Coaching met paarden

 

Speciale sessies in een traject

Paarden: natuurlijke vijand of natuurlijk je vriend?

 

Paarden zijn van nature vluchtdieren. Zeer alert op alles wat er om hen gebeurt. Ze leven in een kudde met duidelijke hiërarchie, en vertrouwen blindelings op de leider.

In de omgang met mensen zoeken ze ook naar vertrouwen, leiderschap en de mogelijkheid om te kunnen ontspannen. Het is uniek om te zien en te ervaren hoe paarden menselijk gedrag spiegelen.

In een coachingstraject is het gesprek of de dialoog het middel om verder te kunnen groeien. In de ontmoeting en in het werken met paarden doe je een hele speciale ervaring op, die vaak meer en intenser begrip brengt dan in een gesprek mogelijk is.

Inmiddels integreer ik het werken met paarden steeds vaker in mijn coachingstrajecten. Het gaat dan om één of twee sessies in de natuur. Van te voren spreken we een thema af waaraan je wil werken. Thema’s kunnen breed zijn of juist heel specifiek, maar altijd erop gericht meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag. Thema’s zijn bijvoorbeeld:

 

  • Leiderschap, positionering, ruimte innemen
  • Spanning/ontspanning en de impact daarvan
  • Zelfbeeld en effect
  • Energie gebruiken, kanaliseren
  • Weerstand bieden, ervaren, oplossen
  • Resultaatgericht of prestige gedreven
  • Reflectie: de sleutel ligt bij jou
  • Gezag, respect, dominantie, op zien tegen….en gevolg daarvan
  • Hulp vragen, hulp durven vragen

 

Mijn grote inspiratiebron bij het werken met paarden is Klaus Hempfling.